Passend Onderwijs Dordrecht logo

Project Begaafd Dordt is inmiddels anderhalf jaar geleden van start gegaan. Waar het eerste jaar is ingestoken op het in beeld krijgen van de scholen met de bijbehorende startmeting, staat dit schooljaar het uitrollen van het traject centraal. Inmiddels heeft iedereen te maken met de onvoorziene omstandigheden rondom de Corona- pandemie en daardoor ook met  grote uitdagingen. Lesgeven moet op afstand gebeuren. Ook tijdens deze tweede lockdown wordt er weer massaal online lesgeven. Gelukkig is er inmiddels geleerd en ervaring opgedaan op dit gebied, zo ook door ons.

Wij merken dat door alle coronamaatregelen het soms lastig is om geplande studiedagen op een veilige manier door te laten gaan. Fysiek bij elkaar komen, is belemmerd.  Regelmatig worden ingeplande studiedagen m.b.t. Project Begaafd Dordt uitgesteld door de scholen. Met dit bericht willen wij jullie erop attenderen, dat het ook mogelijk is om studiedagen online door te laten gaan. Natuurlijk houden wij rekening met de concentratie die men kan opbrengen achter een beeldscherm en worden er tevens “offline”  opdrachten gegeven tijdens de training. Ook wordt er ruimte ingebouwd voor online interactie.

Wij zijn bereid om de training aan te passen aan de wensen van de school. Wanneer dit betekent dat de training in meerdere delen wordt gegeven om hiermee het team tegemoet te komen, zodat niet een gehele dag achter een beeldscherm plaats hoeft te worden genomen, kunnen wij dit regelen. Vanzelfsprekend zijn wij bereid jullie hierover verder te informeren om te komen tot een kwalitatief goede training, die online gegeven kan worden. Mochten jullie nog vragen hebben, schroom dan niet om contact met ons op te nemen. We willen graag meedenken, hoe we verder vorm kunnen geven aan geplande studiemomenten, zodat elke school verder kan groeien in het signaleren en begeleiden van de begaafde leerlingen, ook in deze onvoorziene tijd.