Passend Onderwijs Dordrecht logo

Op dinsdag 9 maart 2021 vindt de Landelijke IB Conferentie plaats. Deze bijeenkomst is digitaal, van 09:00 uur tot 12:30 uur. Voor informatie over deze bijeenkomst verwijzen we naar de website: https://www.ibdag.nl/

Aanmelden via SWV Dordrecht: Het Samenwerkingsverband wil jullie in staat stellen hieraan deel te nemen. Je kunt je voor 1 maart 2021 aanmelden voor deze conferentie door een mail te sturen naar info@swvdordrecht.nl. Het Samenwerkingsverband verzorgt dan de inschrijving.