Passend Onderwijs Dordrecht logo

Aanpak thuiszitters

Thuiszitters in beeld

In Dordrecht wil het samenwerkingsverband, samen met de jeugdteams en de dienst gezondheid & jeugd de thuiszitters in beeld hebben. Samen met de scholen, de sociale wijkteams en de jeugdteams willen we daarna kijken welke begeleiding thuiszitters nodig hebben. 

De belemmeringen liggen niet altijd op onderwijskundig gebied. Er moet dan eerst een behandeling zijn voor belemmeringen op het gebied van de sociale en emotionele ontwikkeling en/of het gedrag. Pas als die behandeling voldoende effect heeft, kan er weer gedacht worden aan het oppakken van onderwijs.

In onderwijstransparant is voor scholen een aparte route ingericht om de thuiszitters in beeld te krijgen.

Thuiszitterspact

Op 1 november 2017 vond de eerste regionale thuiszitterstop Zuid-Holland zuid plaats. Het thuiszitterspact omhelst:

  1. We verbinden ons aan een sluitende aanpak om thuiszitten te voorkomen en te bestrijden.
  2. We stellen in alle gevallen het kind centraal.
  3. We betrekken de ouders vanaf het begin.
  4. We werken samen. Bureaucratie is ondergeschikt aan onze samenwerking: eerst oplossen, daarna formeel en financieel regelen.
  5. We vinden bij voorkeur een passende onderwijsplek vóórdat een kind komt thuis te zitten. We werken proactief en preventief.
  6. Als een kind toch thuis komt te zitten, spannen we ons in om zo snel mogelijk een plek terug in het onderwijs te realiseren.
  7. Verzuim melden we via het Verzuimloket van DUO. Zo krijgen we een volledig beeld en monitoren we de effectiviteit van onze aanpak. Thuiszitters melden we ook bij het samenwerkingsverband passend onderwijs.
  8. We leren van elkaar. We delen kennis en benutten elkaars deskundigheid en mogelijkheden.
  9. Ieder samenwerkingsverband in ZHZ neemt de regie op een uitvoeringsagenda. Daarin werken we de uitgangspunten concreet uit.
  10. We organiseren jaarlijks een thuiszitterstop in Zuid-Holland Zuid.