Afname psychodiagnostische onderzoeken vanuit het Samenwerkingsverband

mei 18, 2020 | Nieuws

Nu vanaf 11 mei de basisscholen en de scholen voor speciaal (basis) onderwijs weer open zijn en vanaf 1 juni de scholen voor voortgezet onderwijs waarschijnlijk zullen openen, kan de afname van de psychodiagnostische onderzoeken bij leerlingen weer voorzichtig en gefaseerd opgestart worden.
De orthopedagogen/psychologen die werkzaam zijn bij het SWV Passend Onderwijs Dordrecht zullen in goed overleg met de scholen, ouders en leerlingen (VO) gaan kijken welke onderzoeken voor de zomervakantie nog gerealiseerd kunnen worden.

Tot aan de zomervakantie willen wij de leerlingonderzoeken oppakken die prioriteit hebben voor de ontwikkeling van de leerling op de korte termijn.
Daarbij kan gedacht worden aan:
– onderzoeken die een rol spelen bij het bepalen van de ondersteuningsbehoeften van een leerling ten behoeve van een passende onderwijsplek.
– onderzoeken die een rol spelen bij het bepalen of een leerling gebaat zou kunnen zijn bij een doublure of een ander onderwijsniveau (VO).
Onderzoeken die geen duidelijke prioriteit op korte termijn hebben, zullen wij na de zomervakantie, afhankelijk van de situatie op dat moment, zo spoedig mogelijk oppakken.

Het praktisch plannen en uitvoeren van een onderzoek wordt uiteraard met school, ouders en leerlingen (VO) afgestemd. Om de gezondheidsrisico’s die het uitvoeren van de onderzoeken met zich mee zouden kunnen brengen tot een minimum te beperken, volgen wij de landelijke richtlijnen van het RIVM en de aanbevelingen vanuit het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP).

Hieronder wordt een aantal specifieke uitgangspunten toegelicht die het Samenwerkingsverband tot de zomervakantie zal hanteren:
– Leerlingonderzoeken kunnen alleen plaatsvinden in een ruimte waar zeker 1,5 meter afstand kan worden gehouden en waar geen andere mensen aanwezig zijn. Mocht aan deze voorwaarde binnen de school niet voldaan kunnen worden of gaat de voorkeur niet uit om het onderzoek op school plaats te laten vinden, dan kan het onderzoek op het kantoor van het Samenwerkingsverband plaatsvinden;
– Gesprekken met ouders, IB’ers of zorgcoördinatoren zullen zoveel mogelijk digitaal of telefonisch plaatsvinden. Echter bij een verzoek van ouders en/of school om wel fysiek elkaar te treffen en te spreken zal het aantal gespreksdeelnemers tot maximaal 5/6 mensen beperkt worden, met inachtneming van de landelijke richtlijnen van het RIVM;
– Observaties op de scholen vinden tot nader order niet plaats.

Onderzoek vindt plaats conform bovenstaande afspraken, mits er wederzijdse instemming is van ouders, school en Samenwerkingsverband. Voor verdere informatie betreffende het onderzoek wordt verwezen naar het protocol diagnostiek (zie www.swvdordrecht.nl) onder het kopje ‘Nieuws’.

Nieuws: