Nieuwsbrief Zomer 2021

De nieuwsbrief staat op de website onder Nieuwsbrieven. De jaaragenda voor het schooljaar 2021-2022 is daarbij toegevoegd als bijlage. We wensen iedereen een fijne zomervakantie toe!

Integraal Loket

De flyer en het stroomschema van het Integraal Loket staan op de website onder Scholen-Integraal Loket.

Overgang van PO naar VO

Overgangsarrangementen: De route voor het aanvragen van een overgangsarrangement is gewijzigd ten opzichte van vorig jaar. De orthopedagoog die vanuit het SWV aan jullie school verbonden is, wordt gevraagd een visie op de aanvraag te geven (vorig jaar was dat Nikkie...

De Week van de Hoogbegaafdheid

De komende dagen staat landelijk in het teken als “Week van de Hoogbegaafdheid”. Dat willen wij van Project Begaafd Dordt niet aan jullie voorbij laten gaan. Met Project Begaafd Dordt is het immers ons doel, om de scholen te begeleiden naar een zo passend mogelijk...