Update Protocol diagnostiek

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Dordrecht in tijden van Corona Nu de zomervakantie weer voorbij is, starten ook weer de werkzaamheden van het SWV op de scholen. Bij onderzoek door de gedragswetenschapper van het SWV zal vooraf overleg zijn met de school en de...

Kick Off Nieuw ondersteuningsplan!

Beste betrokkene binnen SWV Dordrecht, binnen de regio waar u woont of werkzaam bent, is het Samenwerkingsverband Dordrecht actief. Samen met de scholen uit deze regio en met andere partners zorgen we ervoor dat elk kind passend onderwijs krijgt. Dat kunnen en willen...

Nieuwsbrief Zomer 2021

De nieuwsbrief staat op de website onder Nieuwsbrieven. De jaaragenda voor het schooljaar 2021-2022 is daarbij toegevoegd als bijlage. We wensen iedereen een fijne zomervakantie toe!

Integraal Loket

De flyer en het stroomschema van het Integraal Loket staan op de website onder Scholen-Integraal Loket.