Passend Onderwijs Dordrecht logo

Basis- en extra ondersteuning

In het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband staat omschreven wat tot de basisondersteuning moet worden gerekend, wat moet worden verstaan onder de extra ondersteuning en wanneer een beroep kan worden gedaan op de gelden van het samenwerkingsverband. Het ondersteuningsplan vindt u hier.

Om het niveau van de basis- en extra ondersteuning in de scholen nog verder te verhogen, keert het samenwerkingsverband geld uit voor schoolarrangementen.