Team

Team Directeur-bestuurder: Allet Mudde E-mail: amudde@swvdordrecht.nl Tel: 06-86894318 Allet werkt van maandag tot en met vrijdag Beleidsmedewerker: Diane Kooij E-mail: dkooij@swvdordrecht.nl Tel: 06-52468277 Diane werkt op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag...

Ouder- en jeugdsteunpunt

Ouder- en Jeugdsteunpunt Waarom? Ouders en jeugdigen willen gehoord, gezien en geholpen worden. Als samenwerkingsverband richten wij onze informatie naast scholen nu ook op ouders en jeugdigen en wij betrekken ouders en jeugdigen bij de manier waarop we het steunpunt...

Het ondersteuningsplan

Het ondersteuningsplan Samenwerkingsverbanden moeten eens per vier jaar een beleidsplan maken: het ondersteuningsplan.Het ondersteuningsplan 2022-2026 van het Samenwerkingsverband Dordrecht voor PO en voor VO vindt u hier. Onze organisatie:   TeamOuder- en...

Ondersteuningsplanraad

Ondersteuningsplanraad Wat doet de ondersteuningsplanraad? De ondersteuningsplanraad heeft volgens de Wet passend onderwijs de taak om eens per vier jaar instemming te geven aan het Ondersteuningsplan van het SWV. Voor de schooljaren2022-2026 is een Ondersteuningsplan...

Organisatie

Organisatie Het samenwerkingsverband vormt een werkorganisatie van de beide samenwerkingsverbanden voor primair en voortgezet onderwijs. Deze beide samenwerkingsverbanden hebben de vorm van verenigingen, opgericht door de aangesloten schoolbesturen. De...

Overzicht Dordtse scholen

Overzicht Dordtse scholen Klik op onderstaande schoollogo’s link om meer informatie te vinden over deze school. Links kunnen filters aangezet worden om een specifiekere selectie te kunnen maken. U kunt ook rechtstreeks naar de website ‘Scholen op de...