Inspectierapporten

Inspectierapporten   PO: Inspectierapport oktober 2019   VO: Verslag tussenevaluatie 24 februari 2023 Inspectierapport april 2021 Publicaties:  ...

Jaarverslag

Jaarverslag Vereniging Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs DordrechtJaarverslag 2020 Jaarverslag 2021   Vereniging Samenwerkingsverband Passend Voortgezet Onderwijs DordrechtJaarverslag 2020 Jaarverslag 2021 Publicaties:  ...

ANBI

ANBI Vereniging Samenwerkingsverband Passend Voortgezet Onderwijs Dordrecht RSIN nummer: 8533.86.912 In ons ondersteuningsplan vindt u de hoofdlijnen van ons actuele beleidsplan. In ons jaarverslag zijn alle financiële gegevens zichtbaar. In het standaardformulier...