De basisondersteuning

De basisondersteuning In het handboek staat de basisondersteuning van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Dordrecht beschreven. Deze ondersteuning moet op iedere school binnen het samenwerkingsverband geboden worden. De schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor...

Inspectierapporten

Inspectierapporten   PO: Inspectierapport oktober 2019   VO: Verslag voortgangsgesprek 2 november 2023 Inspectierapport september 2022Inspectierapport april 2021 Publicaties:   De...

Jaarverslag

Jaarverslag Vereniging Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs DordrechtJaarverslag 2022 Jaarverslag 2021   Vereniging Samenwerkingsverband Passend Voortgezet Onderwijs DordrechtJaarverslag 2022 Jaarverslag 2021 Publicaties:  ...

ANBI

ANBI Vereniging Samenwerkingsverband Passend Voortgezet Onderwijs Dordrecht RSIN nummer: 8533.86.912 In ons ondersteuningsplan vindt u de hoofdlijnen van ons actuele beleidsplan. In ons jaarverslag zijn alle financiële gegevens zichtbaar. In het standaardformulier...