Privacy

Privacy Het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Dordrecht (SWV) verwerkt persoonsgegevens van leerlingen, ouders/verzorgers en (onderwijzend) personeel om zijn taken goed te kunnen uitoefenen.  Deze taken zijn onder andere: Verdeling van ondersteuningsmiddelen, de...

Disclaimer

Disclaimer SWV Passend Onderwijs Dordrecht aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door derden aangeboden informatie op deze website. Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of...

Home

​Passend Onderwijsvoor iedere leerling Passend onderwijs is niets anders dan goed onderwijs. Ook als een kind (om welke reden dan ook) extra ondersteuning nodig heeft. In Dordrecht zorgen wij ervoor dat ieder kind het beste onderwijs krijgt dat het verdient....