Samenwerkingsverband

Samenwerkingsverband Het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Dordrecht is een samenwerking tussen bijna alle scholen in Dordrecht. Er zijn in Dordrecht ruim 40 scholen voor basisonderwijs en 15 scholen voor voortgezet onderwijs. De scholen voor speciaal onderwijs...

Wat mag u van de school verwachten?

Wat mag u van de school verwachten? Iedere school heeft een “schoolondersteuningsprofiel”. Daarin staat welke extra ondersteuning de school kan bieden. U kunt de school vragen naar dit schoolondersteuningsprofiel. Het staat ook op de website van de school. Voor de...

Waar staat het samenwerkingsverband voor?

Waar staat het samenwerkingsverband voor? We vinden ouders belangrijke partners, zeker als het om extra ondersteuning gaat. Het samenwerkingsverband Dordrecht gaat ervan uit dat goede samenwerking tussen school, ouders en leerling een voorwaarde is om passende...

Thuiszitters

Thuiszitters Thuiszitters in beeld In Dordrecht wil het samenwerkingsverband, samen met de jeugdteams, leerplicht en de dienst gezondheid & jeugd de thuiszitters in beeld hebben. Samen met de scholen, de sociale wijkteams en de jeugdteams willen we daarna kijken...

Project Begaafd Dordrecht

Project Begaafd Dordrecht Passend onderwijs is niets anders dan goed onderwijs. Ook als een kind (om welke reden dan ook) extra onderwijsondersteuning nodig heeft. In Dordrecht zorgen wij ervoor dat ieder kind in onze stad het beste onderwijs krijgt dat het verdient....

Hoe wordt de extra ondersteuning geregeld?

Hoe wordt de extra ondersteuning geregeld? Extra ondersteuning moet door de scholen zelf gegeven kunnen worden (zie: “wat kunt u van de school verwachten”?). Aan de scholen zijn begeleiders passend onderwijs (BPO -er) en orthopedagogen van het samenwerkingsverband...