Ouder- en jeugdsteunpunt

Ouder- en Jeugdsteunpunt Waarom? Ouders en jeugdigen willen gehoord, gezien en geholpen worden. Als samenwerkingsverband richten wij onze informatie naast scholen nu ook op ouders en jeugdigen en wij betrekken ouders en jeugdigen bij de manier waarop we het steunpunt...

Waar staat het samenwerkingsverband voor?

Waar staat het samenwerkingsverband voor? We vinden ouders belangrijke partners, zeker als het om extra ondersteuning gaat. Het samenwerkingsverband Dordrecht gaat ervan uit dat goede samenwerking tussen school, ouders en leerling een voorwaarde is om passende...

Wat mag u van de school verwachten?

Wat mag u van de school verwachten? Iedere school heeft een “schoolondersteuningsprofiel”. Daarin staat welke extra ondersteuning de school kan bieden. U kunt de school vragen naar dit schoolondersteuningsprofiel. Het staat ook op de website van de school. Voor de...

Hoe wordt de extra ondersteuning geregeld?

Hoe wordt de extra ondersteuning geregeld? Extra ondersteuning moet door de scholen zelf gegeven kunnen worden (zie: “wat kunt u van de school verwachten”?). Aan de scholen zijn begeleiders passend onderwijs (BPO -er) en orthopedagogen van het samenwerkingsverband...

Project Begaafd Dordrecht

Project Begaafd Dordrecht Passend onderwijs is niets anders dan goed onderwijs. Ook als een kind (om welke reden dan ook) extra onderwijsondersteuning nodig heeft. In Dordrecht zorgen wij ervoor dat ieder kind in onze stad het beste onderwijs krijgt dat het verdient....