Thuiszitters

Thuiszitters Thuiszitters in beeld In Dordrecht wil het samenwerkingsverband, samen met de jeugdteams, leerplicht en de dienst gezondheid & jeugd de thuiszitters in beeld hebben. Samen met de scholen, de sociale wijkteams en de jeugdteams willen we daarna kijken...

Bezwaarprocedure TLV

Bezwaarprocedure TLV Het samenwerkingsverband Dordrecht heeft de procedure voor toelaatbaarheidsverklaringen (TLV) zo ingericht dat de beslissing over een TLV zo veel mogelijk in overleg tussen de school, de ouders en het SWV tot stand komt. Er wordt in eerste...