Zij-instroom LWOO-PrO

Zij-instroom LWOO-PrO Wanneer een leerling in de eerste klas zit, kan in dat jaar alsnog een aanvraag voor LWOO gedaan worden. Hier vind je informatie voor het aanvragen van een aanwijzing LWOO en TLV PrO voor leerlingen die al bij jullie op school zitten. Ook kan het...

Voor scholen – start

Voor scholen De handreiking ‘Helderheid rond passend onderwijs’ geeft een overzicht van de belangrijke informatie over passend onderwijs en de ondersteuning aan leerlingen.Deze handreiking kan helpen om in het team het goede gesprek te voeren over passend onderwijs en...

Testprotocol

Testprotocol Wij volgen dit protocol bij het uitvoeren testen, waarbij deze aanvulling sinds13 september 2021 geldt.  Voor scholen:   ArrangementenEEDExpertiseHet LoketHet OntwikkelPlanPerspectief (OPP)Integraal LoketOnderwijstransparantOvergang PO-VOProject...

Workshops en trainingen 2023

Workshops en trainingen  Landelijke IB Conferentie 2023 Op dinsdag 14 maart 2023 vindt de Landelijke IB Conferentie plaats. Voor informatie over deze bijeenkomst verwijzen we naar de website:...

Toelaatbaarheidsverklaringen

Toelaatbaarheidsverklaringen Het schooljaar 2022-2023 zijn er 2 uiterste bespreekdata voor een TLV-aanvraag: Woensdag 7 december 2022 voor aanvraag TLV SBO* voor mogelijke plaatsing na de kerstvakantie (dossier uiterlijk woensdag 30 november 2022 op definitief in OT)...

Thuiszitters

Thuiszitters Thuiszitters in beeld In Dordrecht wil het samenwerkingsverband, samen met de jeugdteams, leerplicht en de dienst gezondheid & jeugd de thuiszitters in beeld hebben. Samen met de scholen, de sociale wijkteams en de jeugdteams willen we daarna kijken...