Doorstroomtoets

Vanaf schooljaar 2023/2024 verandert de naam van ‘eindtoets’ in ‘doorstroomtoets’. Met de nieuwe naam wordt duidelijk dat de leerling zich ook na het afnemen van de toets in groep 8 blijft ontwikkelen. Ook in het vervolgonderwijs kan een leerling nog wisselen van...

Stroomschema’s

Dit is het stroomschema voor de aanvraag van een individueel arrangement en de aanvraag van een toelaatbaarheidsverklaring in het PO. Dit is het stroomschema voor de aanvraag van een individueel arrangement en de aanvraag van een toelaatbaarheidsverklaring in het VO....

Expertiseteam Zorg en Onderwijs

Expertiseteam Zorg en Onderwijs Het Expertiseteam Zorg en Onderwijs bestaat uit professionals van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Dordrecht en professionals van Dordrecht Sociaal (werklabel Sociaal Wijkteam Dordrecht). Onderwijs en jeugdhulp zijn twee...

Zij-instroom LWOO-PrO

Zij-instroom LWOO-PrO Wanneer een leerling in de eerste klas zit, kan in dat jaar alsnog een aanvraag voor LWOO gedaan worden. Hier vind je informatie voor het aanvragen van een aanwijzing LWOO en TLV PrO voor leerlingen die al bij jullie op school zitten. Ook kan het...

Voor scholen – start

Voor scholen De handreiking ‘Helderheid rond passend onderwijs’ geeft een overzicht van de belangrijke informatie over passend onderwijs en de ondersteuning aan leerlingen.Deze handreiking kan helpen om in het team het goede gesprek te voeren over passend onderwijs en...

Testprotocol

Testprotocol Wij volgen dit protocol bij het uitvoeren testen, waarbij deze aanvulling sinds13 september 2021 geldt.  Voor scholen:   ArrangementenEEDExpertiseHet LoketHet OntwikkelPlanPerspectief (OPP)Integraal LoketOnderwijstransparantOvergang PO-VOProject...