Passend Onderwijs Dordrecht logo

Contact met het samenwerkingsverband

Vanuit het samenwerkingsverband werken in de scholen begeleiders passend onderwijs (BPO-ers) en /of orthopedagogen. Zij ondersteunen de interne begeleiders en zorgcoördinatoren bij de vormgeving van de zorgstructuur in hun school.

Daarnaast heeft iedere school een contactpersoon bij het samenwerkingsverband.