Passend Onderwijs Dordrecht logo

Contact met het samenwerkingsverband

In de scholen werken begeleiders passend onderwijs en/of orthopedagogen van het samenwerkingsverband. U kunt met hen altijd contact hebben. Meestal gebeurt dat als er extra ondersteuning moet  worden gegeven.

Elke school heeft in het samenwerkingsverband een contactpersoon. Het gebeurt regelmatig dat ouders het samenwerkingsverband bellen. U kunt ook een e-mail sturen naar het samenwerkingsverband. 

Samenwerkingsverbanden maakt minstens elke vier jaar een ondersteuningsplan. In Dordrecht doen we dat elke twee jaar. De ontwikkelingen gaan snel. In de ondersteuningsplanraad van het samenwerkingsverband zitten ook ouders. De ondersteuningsplanraad heeft instemmingsrecht op het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband.  Op deze manier hebben ook de ouders invloed op hoe het samenwerkingsverband werkt.