De onderwijs-zorgmarkt zal niet georganiseerd worden

mrt 12, 2019 | Nieuws

Met de start van passend onderwijs moest er door scholen worden nagedacht over de extra inzet van expertise om aan de ondersteuningsbehoeften van leerlingen te kunnen voldoen.
Dat was toch wat anders dan het formuleren van een structureel probleem om een rugzakje te verkrijgen in het oude “REC-systeem”!

Het was niet meer dan logisch dat de zoektocht naar extra expertise tijd en moeite kostte. Welke aanbieders zijn er op de markt? Wat mag ik van ze verwachten? Wat zijn de kosten? De afgelopen jaren is daar heel wat ervaring over opgedaan.
De onderwijs-zorgmarkten die door het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs zijn georganiseerd zullen daaraan hebben bijgedragen.

De belangstelling voor deze markten liep echter terug. Daarom heeft het Samenwerkingsverband kort geleden eerst gepolst naar de behoefte aan het organiseren van nog zo’n onderwijs-zorgmarkt. Daarop is geen enkele reactie gekomen. We maken daaruit op dat er nu voldoende kennis in de scholen aanwezig is om de juiste expertise te vinden om aan extra ondersteuningsbehoeften van leerlingen te voldoen. Dit schooljaar zal de onderwijs-zorgmarkt daarom niet georganiseerd worden.

Nieuws: