Passend Onderwijs Dordrecht logo

De overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs

Een van de belangrijkste momenten in de schoolcarrière van een leerling is de overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs. Scholen vullen een onderwijskundig rapport in. Daarin staan allerlei onderwijskundige gegevens over uw kind. U mag deze gegevens uiteraard inzien. In het onderwijskundig rapport staat ook het niveau-advies voor uw kind (praktijkonderwijs/vmbo/havo/vwo). Over de eisen waaraan uw kind moet voldoen om voor een bepaald onderwijsniveau in aanmerking te komen, zijn afspraken gemaakt. Bijna alle leerlingen maken aan het eind van het schooljaar een eindtoets.

Het resultaat van de eindtoets moet laten worden toegevoegd aan het onderwijskundig rapport. Op de eindtoets staat ook een niveau-advies. 

Ouders hebben een eigen document voor de overstap: het ouderformulier. In het ouderformulier kunt u uw mening geven over wat er in het onderwijskundig rapport van de school staat. Ook kunt u andere, aanvullende informatie geven over uw kind als u vindt dat de volgende school dit moet weten. 

Belangrijk om te weten is dat scholen zorgplicht hebben.  Dat betekent dat de school uw kind moet toelaten of zelf voor een betere, passender plek in een andere school moet zorgen. Uiteraard gaan we er van uit dat u uw kind dan wel bij een school aanmeldt, die past bij het niveau-advies. Anders heeft de school geen zorgplicht.