EED

Om leerlingen aan te melden voor vergoede EED diagnostiek en/of behandeling kan gebruikt gemaakt worden van dit aanmeldformulier (bewerkte versie NKD, 2020) Het formulier dient volledig te worden ingevuld en ondertekend nadat de inhoud is gelezen door ouders en directie.

De aanvullende documenten zoals groepsplannen, individuele hulpplannen, toetsresultaten (LVS) en de verslagen van derden worden aangeleverd ter onderbouwing.

Met ingang van 1 januari 2022 is er een nieuw Protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling. Het nieuwe protocol is hier te raadplegen. Op de website https://www.nkd.nl/professionals/protocol-dyslexie-diagnose-en-behandeling/
staat aanvullende informatie.

Het aanmeldformulier kan via een beveiligde email met de afzonderlijke bijlagen verzonden worden naar de poortwachter: Daniëlle de Jong.