ED

Om leerlingen aan te melden voor vergoede ED diagnostiek en/of behandeling kan gebruikt gemaakt worden van dit aanmeldformulier (bewerkte versie NKD, 2023) Het formulier dient volledig te worden ingevuld en ondertekend nadat de inhoud is gelezen door ouders en directie.

De aanvullende documenten zoals groepsplannen, individuele hulpplannen, toetsresultaten (LVS) en de verslagen van derden worden aangeleverd ter onderbouwing.

Met ingang van 1 januari 2022 geldt het Protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling. Het nieuwe protocol is hier te raadplegen. Op de website https://www.nkd.nl/professionals/protocol-dyslexie-diagnose-en-behandeling/ staat aanvullende informatie.

Het aanmeldformulier kan via een beveiligde mail met de afzonderlijke bijlagen verzonden worden naar de poortwachter: Rachma Ahmed.

Voor een actuele lijst met gecontracteerde aanbieders verwijzen we je naar de volgende link: https://www.jeugdzhz.nl/Inkoop_2022/Gecontracteerde_jeugdhulpaanbieders:qQZFc8P9S-iR__s7Gpj24A
Deze aanbieders bieden vergoede behandeling na de toekenning voor vergoede ED zorg.

Als ouders er zelf voor kiezen een ED onderzoek te laten uitvoeren bij hun kind (zonder accoord van de poortwachter) kan er door de school achteraf geen aanvraag worden ingediend voor een ED traject. Bovendien wordt ook het onderzoek, dat door de ouders zelf aangevraagd wordt, niet vergoed door de gemeente of het Samenwerkingsverband. Het Samenwerkingsverband vergoedt geen onderzoeken en geen zorg.