Expertise

Ook dit schooljaar is het weer mogelijk om inzet van expertise aan te vragen. Naast  SBO, SO, NT2 en inzet expertise Hoogbegaafdheid (HB) is het mogelijk expertise VSO aan te vragen. De inzet kan aangevraagd worden voor kortdurend consult en advies. Onderstaand vind je de diverse aanvraagformulieren en naar wie het ingevulde formulier gestuurd kan worden. 

Wij gaan ervan uit dat de ouders door school over de expertise inzet geïnformeerd worden. Voor de verslaglegging is, via school, een handtekening van de ouders nodig.

Expertise PO
SBO
: Het ingevulde formulier kan rechtstreeks naar Mariëlle Geurts gestuurd worden. Mariëlle neemt contact op. 

het aanvraagformulier voor inzet van SBO expertise

SO: Het ingevulde formulier kan worden verzonden naar Gerda Maaskant. Zij stuurt het formulier door naar Susan Rietdijk van de Atlas of naar Patricia Haak van SO Kiem. Zij nemen vervolgens contact op. 

het aanvraagformulier voor inzet van SO expertise

Hoogbegaafdheid: Het ingevulde formulier kan naar Annelies de Bruin of Angelique van der Hoogt gestuurd worden. Een van hen neemt vervolgens contact op.

het aanvraagformulier voor inzet van HB expertise 

NT2: Wanneer leerlingen Nederlands als tweede taal leren (NT2) is het belangrijk dat leerkrachten weten op welke manier zij deze leerlingen in de klas maximaal kunnen ondersteunen. Om een antwoord te kunnen geven op de praktijkvragen kunnen scholen NT2-expertise aanvragen.

Logonet: Twee logopedisten van Logonet bieden in kleine groepjes (maximaal vier personen) een traject aan, aan de betreffende leerkrachten. Meer informatie over dit traject is hier te vinden.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Joline van Zoggel of Corine Valk. 

Het ingevulde formulier kan opgestuurd worden naar Gerda Maaskant. Zij zet de aanvraag door naar OBS Mondriaan of naar de logopedisten van Logonet. Zij nemen vervolgens contact op. 

het aanvraagformulier voor inzet van NT2 expertise

Expertise VO

Dit schooljaar is het mogelijk om inzet van expertise VSO expertise aan te vragen. 

Onderstaand vind je het aanvraagformulier voor VSO expertise en naar wie het ingevulde formulier gestuurd kan worden. 

VSO: 

Er kan expertise worden aangevraagd bij:
VSO De Stroom (ZML)
VSO Drechtster (ArbeidsGerichteLeerweg en VMBO-BB/KB)
VSO Het Tij (VMBO-TL en HAVO)

Het ingevulde formulier kan worden verzonden naar Joline van Zoggel.
Zij stuurt het formulier door naar: Caroline Nieuwstraten (VSO De Stroom),
Ildefon Verberne (VSO Drechtster) of Alexander van den Broek (VSO Het Tij).
Vanuit het VSO wordt contact opgenomen.

Het aanvraagformulier voor inzet van VSO-expertise