Expertise

Ook dit schooljaar is het weer mogelijk om inzet van expertise aan te vragen. Naast SBO, SO, NT2 en inzet expertise Hoogbegaafdheid (HB) is het mogelijk expertise VSO aan te vragen. De inzet kan aangevraagd worden voor kortdurend consult en advies. Deze inzet is bedoeld om de school handelingsadviezen te bieden waardoor school weer verder kan en meer/beter kan aansluiten bij de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van de leerling. Aanvragen zijn niet bedoeld om aan de school voor SBO/SO/VSO te vragen of hun school een passende plek kan bieden.

Onderstaand vind je de diverse aanvraagformulieren en naar wie het ingevulde formulier gestuurd kan worden.
ers door school over de expertise inzet geïnformeerd worden. Voor de verslaglegging is, via school, een handtekening van de ouders nodig.

Expertise PO
SBO
: Het ingevulde formulier kan rechtstreeks naar Mariëlle Geurts gestuurd worden. Mariëlle neemt contact op. 

het aanvraagformulier voor inzet van SBO expertise

SO: Het ingevulde formulier kan worden verzonden naar Rachma Ahmed. Zij stuurt het formulier door naar Susan Rietdijk van de Atlas of naar Patricia Haak van SO Kiem. Zij nemen vervolgens contact op. 

het aanvraagformulier voor inzet van SO expertise

Hoogbegaafdheid: Het ingevulde formulier kan naar Annelies de Bruin gestuurd worden. Zij neemt contact op.

het aanvraagformulier voor inzet van HB expertise 

NT2: Wanneer leerlingen Nederlands als tweede taal leren (NT2) is het belangrijk dat leerkrachten weten op welke manier zij deze leerlingen in de klas maximaal kunnen ondersteunen. Om een antwoord te kunnen geven op de praktijkvragen kunnen scholen NT2-expertise aanvragen.

Het ingevulde formulier kan opgestuurd worden naar Rachma Ahmed. Zij zet de aanvraag door naar OBS Mondriaan. Zij nemen vervolgens contact op. 

het aanvraagformulier voor inzet van NT2 expertise

Expertise VO

Dit schooljaar is het mogelijk om inzet van expertise VSO expertise aan te vragen. 

Onderstaand vind je het aanvraagformulier voor VSO expertise en naar wie het ingevulde formulier gestuurd kan worden. 

VSO: 

Er kan expertise worden aangevraagd bij:
VSO De Stroom (ZML)
VSO Het Drechtster College (ArbeidsGerichteLeerweg en VMBO-BB/KB)
VSO Het Tij (VMBO-TL en HAVO)

Het ingevulde formulier kan worden verzonden naar Joline van Zoggel.
Zij stuurt het formulier door naar een VSO school. Vanuit het VSO wordt contact opgenomen.

Het aanvraagformulier voor inzet van VSO-expertise