Expertise

Ook dit schooljaar is het weer mogelijk om inzet van expertise aan te vragen. Naast  SBO, SO en NT2 is het ook mogelijk om inzet expertise Hoogbegaafdheid (HB) aan te vragen. Onderstaand vind je de diverse aanvraagformulieren en naar wie het ingevulde formulier gestuurd kan worden. 

Wij gaan ervan uit dat de ouders door school over de expertise inzet geïnformeerd worden. Voor de verslaglegging is, via school, een handtekening van de ouders nodig.

SBO: Het ingevulde formulier kan rechtstreeks naar Mariëlle Geurts gestuurd worden. Marielle neemt contact op. 

het aanvraagformulier voor inzet van SBO expertise

SO: Het ingevulde formulier kan worden verzonden naar Gerda Maaskant. Zij stuurt het formulier door naar Susan Rietdijk van de Atlas of naar Patricia Haak van SO Kiem. Zij nemen vervolgens contact op. 

het aanvraagformulier voor inzet van SO expertise

Hoogbegaafdheid: Het ingevulde formulier kan rechtstreeks naar Annelies de Bruin gestuurd worden. Annelies neemt contact op.

het aanvraagformulier voor inzet van HB expertise 

NT2: Wanneer leerlingen Nederlands als tweede taal leren (NT2) is het belangrijk dat leerkrachten weten op welke manier zij deze leerlingen in de klas maximaal kunnen ondersteunen. Om een antwoord te kunnen geven op de praktijkvragen kunnen scholen NT2-expertise aanvragen bij Antoinette Brouwer van OBS Mondriaan. Antoinette zal één-op-één op de individuele casus van de leerkracht ingaan.

Van februari t/m juni 2022 gaat naast dit traject, een pilot van start voor leerkrachten in het basisonderwijs. Twee logopedisten van Logonet bieden in kleine groepjes (maximaal vier personen) een traject aan, aan de betreffende leerkrachten. Meer informatie over dit traject is hier te vinden.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Joline van Zoggel of Corine Valk. 

Het ingevulde formulier kan opgestuurd worden naar Gerda Maaskant. Zij zet de aanvraag door naar de logopedisten van Logonet. Zij nemen vervolgens contact op. 

het aanvraagformulier voor inzet van NT2 expertise