Expertise

Ook dit schooljaar is het weer mogelijk om inzet van expertise aan te vragen. Naast  SBO, SO en NT2 is het ook mogelijk om inzet expertise Hoogbegaafdheid (HB) aan te vragen. Onderstaand vind je de diverse aanvraagformulieren en naar wie het ingevulde formulier gestuurd kan worden. 

Wij gaan ervan uit dat de ouders door school over de expertise inzet geïnformeerd worden. Voor de verslaglegging is, via school, een handtekening van de ouders nodig.

SBO: Het ingevulde formulier kan rechtstreeks naar Mariëlle Geurts gestuurd worden (mgeurts@swvdordrecht.nl). Marielle neemt contact op. 

het aanvraagformulier voor inzet van SBO expertise

Hoogbegaafdheid: Het ingevulde formulier kan rechtstreeks naar Annelies Zarate gestuurd worden (adebruin@swvdordrecht.nl). Annelies neemt contact op.

het aanvraagformulier voor inzet van HB expertise 

SO en NT2:

Het ingevulde formulier kan opgestuurd worden naar gmaaskant@swvdordrecht.nl. Gerda zet de aanvraag door De Atlas (Susan Rietdijk) of de Mondriaan (Antoinette Brouwer). Zij nemen vervolgens contact op. 

NT2: het aanvraagformulier voor de inzet van NT2

SO: het aanvraagformulier voor inzet van SO expertise