Expertiseteam Zorg en Onderwijs

Expertiseteam Zorg en Onderwijs

Het Expertiseteam Zorg en Onderwijs bestaat uit professionals van het Samenwerkingsverband
Passend Onderwijs Dordrecht en professionals van Dordrecht Sociaal (werklabel Sociaal Wijkteam Dordrecht).

Onderwijs en jeugdhulp zijn twee aparte werelden die elkaar raken wanneer kinderen net wat extra ondersteuning nodig hebben om te kunnen functioneren binnen ‘het systeem’. Om beide werelden dichter bij elkaar te brengen, en beter met elkaar te laten samenwerken, hebben het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Dordrecht en Dordrecht Sociaal! (werklabel Sociaal Wijkteam Dordrecht) een samenwerkingswijze ontwikkeld: Het Expertiseteam Zorg en Onderwijs.

De route voor inbreng bij EZO is in dit overzicht beschreven en in dit schema weergegeven.

Contactpersonen Expertiseteam Zorg en Onderwijs vanuit het Samenwerkingsverband:
Annelies de Bruin
Mariëlle Geurts
Rianne Kleijn

In de flyer staat beknopt informatie over het Expertiseteam Zorg en Onderwijs.

Nieuwsbrief EZO:
Nieuwsbrief Maart 2023
Bijlage bij de nieuwsbrief van maart 2023: Format Integraal Plan EZO
Nieuwsbrief januari 2023