Het Loket

Het samenwerkingsverband heeft een loket dat de aangevraagde toelaatbaarheidsverklaringen (SBO-SO-VSO-PrO) beoordeelt en deze afgeeft. In Dordrecht kunnen scholen ook voor individuele leerlingen extra ondersteuning in de school zelf aanvragen. Dat heet een ondersteuningsverklaring.

Het loket bestaat uit drie orthopedagogen en een voorzitter.  Voor het afgeven van een toelaatbaarheidsverklaring is ook het oordeel van een tweede onafhankelijk deskundige nodig. Het samenwerkingsverband  werkt dan samen met een jeugdarts van de Dienst gezondheid & Jeugd en een extern gedragskundige.

Het loket komt elke twee weken bijeen om de aanvragen voor toelaatbaarheidsverklaringen en voor extra ondersteuning te beoordelen. Klik hier voor de data van de vergaderingen van het schooljaar 2021/2021.

Kijk ook op www.scholenopdekaart.nl (Dordrecht)