Het Loket

Het samenwerkingsverband heeft een loket dat de aangevraagde toelaatbaarheidsverklaringen (SBO-SO-VSO-PrO) beoordeelt en deze afgeeft. In Dordrecht kunnen scholen ook voor individuele leerlingen extra ondersteuning in de school zelf aanvragen. Dat heet een ondersteuningsverklaring.

Het loket bestaat uit twee orthopedagogen en een voorzitter.  Voor het afgeven van een toelaatbaarheidsverklaring is ook het oordeel van een tweede onafhankelijk deskundige nodig. Het samenwerkingsverband werkt dan samen met een jeugdarts van de Dienst gezondheid & Jeugd en een extern gedragskundige.

Het loket komt elke twee weken bijeen om de aanvragen voor toelaatbaarheidsverklaringen en voor extra ondersteuning te beoordelen. Klik hier voor de data van de vergaderingen (schooljaar 2023-2024). Klik hier voor de data van de vergaderingen (schooljaar 2024-2025).

In stroomschema is de werkwijze van het loket hier weergegeven.

Kijk ook op www.scholenopdekaart.nl (Dordrecht)