Het OntwikkelPlanPerspectief (OPP)

Het gebruik van een ontwikkelingsperspectiefplan is wettelijk verplicht voor alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben.

Het OPP wordt steeds door alle betrokkenen ondertekend. Ouders hebben instemmingsrecht op het handelingsdeel (beschrijving van individuele ondersteuning, inzet van betrokkenen en hulpmiddelen).

De basis van het OPP is de ondersteuningsbehoefte van leerlingen. Deze ondersteuningsbehoefte is afgeleid van de stimulerende en belemmerende factoren. 

Het format OPP voor het PO vindt u hier,
De handreiking van het OPP in het PO vindt u hier.

Het format OPP voor het VO vindt u hier.
De handreiking van het OPP in het VO vindt u
hier.