Het OntwikkelPlanPerspectief (OPP)

Het gebruik van een ontwikkelingsperspectiefplan is wettelijk verplicht voor alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben.

Het opp wordt steeds door alle betrokkenen ondertekend. Ouders hebben instemmingsrecht op het handelingsdeel (beschrijving van individuele ondersteuning, inzet van betrokkenen en hulpmiddelen).

De basis van het opp zijn de ondersteuningsbehoeften van leerlingen. Deze ondersteuningsbehoeften zijn afgeleid van de stimulerende en belemmerende factoren. Een format van een opp is hier te vinden.