Passend Onderwijs Dordrecht logo

Het OPP

Het gebruik van een ontwikkelingsperspectiefplan is wettelijk verplicht voor alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben.

Het opp wordt steeds door alle betrokkenen ondertekend. Ouders hebben instemmingsrecht op het handelingsdeel (beschrijving van individuele ondersteuning, inzet van betrokkenen en hulpmiddelen).

In Dordrecht hebben we afgesproken een format te gebruiken dat door het samenwerkingsverband is opgesteld. U vindt het format hier.

De basis onder dit format is de ondersteuningsbehoefte van leerlingen. Deze ondersteuningsbehoefte is op zijn beurt weer afgeleid van de stimulerende en belemmerende factoren.