informatie voorziening maatregelen SWV (ivm Coronavirus)

mrt 17, 2020 | Nieuws

Beste Collega’s,

Nu we allen geconfronteerd worden met de sluiting van de scholen en de consequenties die dit met zich meebrengt, willen wij jullie allereerst complimenteren met de wijze waarop iedereen zich inzet om toch op enigerlei wijze onderwijs en/of opvang te bieden.

Als samenwerkingsverband realiseren we ons welke bijzondere taak hierin voor de scholen en besturen is toebedeeld. Mochten wij de scholen gedurende de komende 3 weken op enigerlei wijze kunnen ondersteunen dan horen wij dit graag!

Het SWV heeft ook voor haar medewerkers richtlijnen opgesteld voor de komende weken.
In deze brief informeren wij jullie over de wijze waarop SWV PO/VO Dordrecht omgaat met de huidige situatie.

Onze werkzaamheden zijn ruwweg onder te verdelen in vier categorieën:

1. Bijeenkomsten door en voor het SWV PO/VO (ALV/OPR/bijeenkomsten belegd door de gemeente, nascholing, symposium);
2. Bezoeken van orthopedagogen, psychologen of psychologisch assistent met direct kindcontact;
3. Deelname aan ondersteuningsteams of consulten in de scholen door begeleider passend onderwijs(BPO), orthopedagoog of psycholoog of collegiale consultaties vanuit SBO of SO;
4. Werkzaamheden MT en Loket op kantoor.

Ad 1
Alle geplande bijeenkomsten door en voor het SWV PO/VO komen tot nadere berichtbeving te vervallen.

Ad 2
Alle bezoeken aan scholen komen te vervallen. De medewerkers van het SWV zullen in overleg met de scholen afstemmen of adviesgesprekken/overlegmomenten digitaal en/of telefonisch kunnen plaatsvinden.

Ad 3
De deelname aan ondersteuningsteams of consulten in de scholen of op ons kantoor worden stopgezet. Op verzoek van de scholen kan dit wel telefonisch en/of digitaal plaatsvinden.

M.b.t. de aanvragen voor Toelaatbaarheidsverklaringen voor het SBO/SO voor het komende schooljaar is woensdag 3 juni de uiterste bespreekdatum in het Loket!

Ad 4
We adviseren onze collega’s zoveel mogelijk vanuit huis te werken en digitaal bereikbaar te zijn.

Het algemene telefoonnummer van het SWV 078- 890 5017 is doorgeschakeld naar een mobiel nummer, zodat wij bereikbaar zijn.

Uiteraard zullen wij jullie bij nieuwe inzichten op de hoogte brengen via de mail.

Rest ons voor dit moment jullie allen heel veel succes te wensen de komende weken!

Met hartelijke groet,
mede namens het team van SWV PO/VO Dordrecht,
Yvette van Hoof
Directeur/Bestuurder SWV Dordrecht

Telefoon: 06-248 30 234
E-mail: yvanhoof@swvdordrecht.nl

Nieuws: