Integraal Loket

In deze flyer staat informatie over het Integraal Loket.
In dit stroomschema is het Integraal Loket schematisch weergegeven.

Als er vragen zijn, kan contact gezocht worden met:
Amanda van Schijndel (jeugdprofessional van het Sociaal Wijkteam)
Suzan Kraaijeveld (loketmedewerker van het Samenwerkingsverband)
Gerda Maaskant  (loketmedewerker van het Samenwerkingsverband)