Passend Onderwijs Dordrecht logo

Nieuws

Meer regionale samenwerking ICT in het onderwijs

Dordrecht – Met ingang van 9 mei 2019 zijn SPON en SWV Passend Onderwijs Dordrecht lid geworden van het regionale ICT-samenwerkingsverband coöperatie KIEN u.a. (KIEN). Het aantal leden staat hiermee op 10.

Deze, voor Nederland unieke samenwerking, kenmerkt zich doordat scholen binnen de coöperatie gebruik kunnen maken van een gezamenlijke, veilige en betrouwbare ICT-infrastructuur, gezamenlijk ICT-apparatuur inkopen (inbesteding), kennis met elkaar delen, (technische) ondersteuning krijgen op locatie en gebruik kunnen maken van een gezamenlijk aangestelde functionaris gegevensbescherming & privacy.

Door het coöperatieve bestuursmodel, hebben de leden medezeggenschap en kunnen dus samen met de andere schoolbesturen meedenken over de richting die de scholen in Zuid-Holland Zuid uit willen gaan als het gaat om een gezamenlijke ICT-infrastructuur, innovaties, expertise, kennisdeling, ondersteuning, inkoop, gegevensbescherming & privacy.

KIEN bestaat, met de komst van SPON en het SWV Passend Onderwijs Dordrecht, uit tien leden. Het ROC Da Vinci College, het Stedelijk Dalton Lyceum Dordrecht, het Griendencollege (onderdeel van SPON), LOKET Zwijndrechtse Waard, Stichting H3O, de Hans Petrischool, Stichting OPOD, SKOBA, HBO Drechtsteden, SPON en het SWV Passend Onderwijs Dordrecht, werken binnen KIEN met elkaar samen op het gebied van ICT in het onderwijs. Hiermee zijn alle schoolsectoren vertegenwoordigd; primair-, speciaal-, praktijk-, voortgezet-, middelbaar- en hoger beroepsonderwijs. En dat is uniek in Nederland.

Dat SPON kiest voor KIEN was niet vanzelfsprekend. Het Griendencollege, dat op 1 januari met SPON fuseerde, was al lid van KIEN sinds de oprichting in 2013. Er is bewust gekeken of de samenwerking met andere schoolorganisaties en diensten die vanuit de coöperatie geleverd worden, aansloten bij de wensen die SPON heeft. Belangrijk is daarbij dat de ICT niet uit handen wordt gegeven maar de leden juist aan het roer zitten.

SWV Passend Onderwijs Dordrecht is de werkorganisatie van de samenwerkingsverbanden passend primair en passend voortgezet onderwijs. Hun ICT werd al verzorgd door KIEN maar de organisatie is nu ook officieel lid.

Wij zijn verhuisd!

Met ingang van maandag 6 mei 2019 is ons adres:

Laan der Verenigde Naties 325
3318 LA Dordrecht

U kunt ons vinden op de derde verdieping.

De onderwijs-zorgmarkt zal niet georganiseerd worden

Met de start van passend onderwijs moest er door scholen worden nagedacht over de extra inzet van expertise om aan de ondersteuningsbehoeften van leerlingen te kunnen voldoen.
Dat was toch wat anders dan het formuleren van een structureel probleem om een rugzakje te verkrijgen in het oude “REC-systeem”!

Het was niet meer dan logisch dat de zoektocht naar extra expertise tijd en moeite kostte. Welke aanbieders zijn er op de markt? Wat mag ik van ze verwachten? Wat zijn de kosten? De afgelopen jaren is daar heel wat ervaring over opgedaan.
De onderwijs-zorgmarkten die door het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs zijn georganiseerd zullen daaraan hebben bijgedragen.

De belangstelling voor deze markten liep echter terug. Daarom heeft het Samenwerkingsverband kort geleden eerst gepolst naar de behoefte aan het organiseren van nog zo’n onderwijs-zorgmarkt. Daarop is geen enkele reactie gekomen. We maken daaruit op dat er nu voldoende kennis in de scholen aanwezig is om de juiste expertise te vinden om aan extra ondersteuningsbehoeften van leerlingen te voldoen. Dit schooljaar zal de onderwijs-zorgmarkt daarom niet georganiseerd worden.

Filmpjes Onderwijs Transparant

Onderstaande link verwijst naar filmpjes die samen met Onderwijs Transparant zijn gemaakt.

De filmpjes laten de stappen zien om in de PoVo-module een onderwijskundig rapport (OKR) te maken voor leerlingen die de overstap maken van het Primair naar het Voortgezet Onderwijs.

In het menu ‘help’ van de PoVo-module kunt u ook interactieve handleidingen vinden.

Bekijk filmpjes over Onderwijs Transparant via deze 2 links:

Presentatie voor het PO
Presentatie voor het VO