Passend Onderwijs Dordrecht logo

Nieuws

Nieuwsbrief Zomer 2021

De nieuwsbrief staat op de website onder Nieuwsbrieven. De jaaragenda voor het schooljaar 2021-2022 is daarbij toegevoegd als bijlage.
We wensen iedereen een fijne zomervakantie toe!

Integraal Loket

De flyer en het stroomschema van het Integraal Loket staan op de website onder Scholen-Integraal Loket.

Overgang van PO naar VO

Overgangsarrangementen: De route voor het aanvragen van een overgangsarrangement is gewijzigd ten opzichte van vorig jaar. De orthopedagoog die vanuit het SWV aan jullie school verbonden is, wordt gevraagd een visie op de aanvraag te geven (vorig jaar was dat Nikkie Laros). NB: Leerlingen uit Dordrecht die naar een VO-school buiten Dordrecht gaan, komen niet in aanmerking voor een overgangsarrangement.

Aanvraag LWOO/PrO voor leerlingen met score van 91 of hoger op de Adit  of andere intelligentietest.
Voor leerlingen in groep 8 die mogelijk in aanmerking komen voor LWOO met een totaalscore op een recente intelligentietest tussen de 91 en 120 én leerachterstanden op de M8-toets, die voldoen aan de landelijke criteria, moet een Sociaal Emotionele Problematiek verklaring worden opgesteld.
De VO-scholen hebben deze verklaring nodig om LWOO aan te kunnen vragen. Voor leerlingen, die aangemeld worden met een score van 91 en hoger, zullen de VO-scholen hier naar vragen. Het is aan de basisschool om een SEP-verklaring te regelen.

Aanvraag LWOO/PrO:
Deze aanvragen moeten gebeuren met recente didactische gegevens: dat betekent toetsen die in dit schooljaar afgenomen zijn. Dat zal in de meeste gevallen de M8-toetsen betreffen.
Aanvraag voor het afnemen van de Adit via een zorgaanmeldformulier gebeurde op basis van de E7-toetsen maar de daadwerkelijke aanvraag van LWOO door de VO-school bij het SWV moet met toetsen, die in het schooljaar 20202-2021 afgenomen zijn. De VO-scholen zullen hier ook om vragen wanneer een LWOO-aanvraag gedaan is met niet recente didactische gegevens.

De documenten hierover zijn ook te vinden op de website: www.swvdordecht.nl –>scholen–>Overgang PO-VO

De Week van de Hoogbegaafdheid

De komende dagen staat landelijk in het teken als “Week van de Hoogbegaafdheid”. Dat willen wij van Project Begaafd Dordt niet aan jullie voorbij laten gaan. Met Project Begaafd Dordt is het immers ons doel, om de scholen te begeleiden naar een zo passend mogelijk aanbod voor deze doelgroep leerlingen.

Om die reden hebben wij deze brief opgesteld, waarmee de eigen kennis kan worden vergroot via deelname aan webinars of door aan te sluiten bij activiteiten die door het gehele land (vanwege de huidige situatie veelal online) gepland staan.

Via deze link kunt u zien welke activiteiten er gepland staan en waar:
Informatie: https://www.weekvandehoogbegaafdheid.nl

Om een beeld te krijgen van een hoogbegaafd kind heeft Tessa Kieboom (directeur van Exxentra te Antwerpen) in het verleden haar kennis gedeeld.
Filmpjes: Tessa Kieboom, directeur van Exxentra (Centrum voor Begaafdheidsonderzoek) Antwerpen “Ben je soms zo lui omdat je te slim bent”
https://www.youtube.com/watch?v=tb_aq3rhWGk

Daarnaast willen we jullie, als school, een stukje op weg helpen met onderstaande ideeën om het onderwijs nog aantrekkelijker te maken voor de doelgroep begaafde leerlingen.

Lesideeën: Hieronder een link met Bloom-lessen als voorbeeld:
https://talentstimuleren.nl/thema/stimulerend-signaleren/rijke-leeractiviteiten/bloom/blooming-lessen

Speciaal voor de kleuterbouw: Hieronder een link met denksleutels binnen het thema lente:
http://www.juf-ella.nl/wp-content/uploads/2018/05/Denksleutels-Thema-Lente.pdf

Tot zover onze bijdrage voor jullie. We hopen elkaar snel weer te zien of te spreken en jullie verder te begeleiden in de aanpak voor de begaafde leerling.

Met een vriendelijke groet en een mooie, inspirerende week toegewenst,

Annelies Zarate Diaz – de Bruin en Angelique van der Hoogt,
Projectleiders – “Begaafd Dordt”