Aanmelden Landelijke IB Conferentie

Op dinsdag 8 maart 2022 vindt de Landelijke IB Conferentie plaats. Voor informatie over deze bijeenkomst verwijzen we naar de website: https://www.ibdag.nl/

Aanmelden via SWV Dordrecht:
Het Samenwerkingsverband wil je in staat stellen deel te nemen aan deze conferentie. Je kunt je voor 1 februari 2022 aanmelden door een mail te sturen naar info@swvdordrecht.nl (onder vermelding van je naam en de school waar je werkt). Het Samenwerkingsverband verzorgt dan de inschrijving en de betaling. Mocht je na inschrijving niet deelnemen aan de IB dag, dan berekenen wij de kosten door aan jou (en vergoeden wij deze dag niet).

Update Protocol diagnostiek

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Dordrecht in tijden van Corona

Nu de zomervakantie weer voorbij is, starten ook weer de werkzaamheden van het SWV op de scholen. Bij onderzoek door de gedragswetenschapper van het SWV zal vooraf overleg zijn met de school en de ouders/jongere. Het onderzoek kan op de school locatie plaatsvinden als de geldende maatregelen volgens de RIVM-richtlijnen in acht genomen kunnen worden. Uiteraard blijven de basisregels om het coronavirus onder controle te houden van belang tijdens onderzoek: hygiëne, ventileren en bij klachten thuisblijven.
Als een onderzoek vanwege COVID-gerelateerde gezondheidsklachten of vanwege quarantaine niet kan doorgaan, neemt de gedragswetenschapper contact op met de school en de ouders/jongere om een nieuwe datum af te spreken.

 

Kick Off Nieuw ondersteuningsplan!

Beste betrokkene binnen SWV Dordrecht,
binnen de regio waar u woont of werkzaam bent, is het Samenwerkingsverband Dordrecht actief. Samen met de scholen uit deze regio en met andere partners zorgen we ervoor dat elk kind passend onderwijs krijgt. Dat kunnen en willen we niet alleen doen: we vinden het belangrijk om iedereen te betrekken. Daarom nodigen wij u graag uit voor de online kick-off op maandag 11 oktober 2021 van 16.00u tot 17.00u. In deze uitnodiging leest u wie we zijn, wat we doen en wat de kick-off inhoudt.

Klik hier om in te schrijven! https://forms.gle/CJLrCKf3eTpEAdKXA