Onderwijstransparant

In Dordrecht werken we met Onderwijstransparant:

  • De loketmodule voor het aanvragen van toelaatbaarheidsverklaringen en van individuele arrangementen voor de extra ondersteuning van leerlingen. Bij iedere aanvraag moeten ouders worden uitgenodigd bij de aanvraag.  Hiervoor is het wel van belang dat er bij school een geldig e-mailadres en 06-nummer bekend is en ingevoerd is in Onderwijstransparant. Ouders krijgen vanuit Onderwijstransparant bericht om in te loggen. Ze kunnen de aanvraag van een arrangement voor hun kind inzien en volgen. Zij kunnen ook hun menig geven in het logboek en bijlagen toevoegen. We beschouwen ouders als  belangrijke partners in het hele proces van het toewijzen van extra ondersteuning.
  • De PoVo-module voor de overdracht van leerlinggegevens vanuit het basis- naar het voortgezet onderwijs.
    Deze module kent ook een “submodule”: de lwoo/pro-module. Die is bedoeld voor het aanvragen van aanwijzingen lwoo en toelaatbaarheidsverklaringen voor praktijkonderwijs voor leerlingen die vanuit groep 8 van het basisonderwijs overstappen naar het VO.
    Voor leerlingen voor wie na 15-09 van elk schooljaar toch nog een aanwijzing lwoo of een TLV praktijkonderwijs wordt aangevraagd is er in de loketmodule het arrangement zij-instroom lwoo en zij-instroom pro. Op het tabblad: “arrangementsbeschrijving” kunnen deze twee arrangementen worden gekozen.Op YouTube staan korte filmpjes met uitleg over het aanmaken van een onderwijskundig rapport in de PoVo-module:Instructievideo’s POVO BAO:
  • https://www.youtube.com/watch?v=SHtG1U-E2e8&list=PLr0NdYaNIxQKtO6c4e0c5LkkARh7TaueF

     

  • Voor het VO: https://www.youtube.com/watch?v=YhY1tQxXmDE&list=PLr0NdYaNIxQLDzjedSHpwb1q7oXDIic63

 

Voor vragen over Onderwijstransparant kan contact opgenomen worden met de servicedesk.
De servicedesk is bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 09.00 – 12.30 uur / 13.00 – 17.00 uur en op vrijdag van 09.00 – 12.30 uur.
U kunt bellen naar 088 – 2200 777 of mailen naar info@otservicedesk.nl