Overgang van PO naar VO

mrt 23, 2021 | Nieuws

Overgangsarrangementen: De route voor het aanvragen van een overgangsarrangement is gewijzigd ten opzichte van vorig jaar. De orthopedagoog die vanuit het SWV aan jullie school verbonden is, wordt gevraagd een visie op de aanvraag te geven (vorig jaar was dat Nikkie Laros). NB: Leerlingen uit Dordrecht die naar een VO-school buiten Dordrecht gaan, komen niet in aanmerking voor een overgangsarrangement.

Aanvraag LWOO/PrO voor leerlingen met score van 91 of hoger op de Adit  of andere intelligentietest.
Voor leerlingen in groep 8 die mogelijk in aanmerking komen voor LWOO met een totaalscore op een recente intelligentietest tussen de 91 en 120 én leerachterstanden op de M8-toets, die voldoen aan de landelijke criteria, moet een Sociaal Emotionele Problematiek verklaring worden opgesteld.
De VO-scholen hebben deze verklaring nodig om LWOO aan te kunnen vragen. Voor leerlingen, die aangemeld worden met een score van 91 en hoger, zullen de VO-scholen hier naar vragen. Het is aan de basisschool om een SEP-verklaring te regelen.

Aanvraag LWOO/PrO:
Deze aanvragen moeten gebeuren met recente didactische gegevens: dat betekent toetsen die in dit schooljaar afgenomen zijn. Dat zal in de meeste gevallen de M8-toetsen betreffen.
Aanvraag voor het afnemen van de Adit via een zorgaanmeldformulier gebeurde op basis van de E7-toetsen maar de daadwerkelijke aanvraag van LWOO door de VO-school bij het SWV moet met toetsen, die in het schooljaar 20202-2021 afgenomen zijn. De VO-scholen zullen hier ook om vragen wanneer een LWOO-aanvraag gedaan is met niet recente didactische gegevens.

De documenten hierover zijn ook te vinden op de website: www.swvdordecht.nl –>scholen–>Overgang PO-VO

Nieuws: