Project Begaafd Dordrecht

Passend onderwijs is niets anders dan goed onderwijs. Ook als een kind (om welke reden dan ook) extra onderwijsondersteuning nodig heeft. In Dordrecht zorgen wij ervoor dat ieder kind in onze stad het beste onderwijs krijgt dat het verdient. Het samenwerkingsverband Dordrecht, streeft naar een doorgaande leer- en ontwikkelingslijn voor iedere leerling. 

Project Begaafd Dordt (PBD)

In het schooljaar 2019-2020 is het project “ Begaafd Dordt” van start gegaan om alle scholen in Dordrecht te begeleiden in het werken met en begrijpen van de doelgroep (hoog)begaafde leerlingen. Er zijn al goede initiatieven zichtbaar op verschillende scholen. Daar wil dit project op aansluiten om vanuit “best practice” te groeien naar een constructieve aanpak voor deze doelgroep. Hiervoor zijn 4 schooljaren ingeruimd, vanaf september 2019.

Schooljaar 2019-2020

Dit eerste schooljaar is de inventarisatie gemaakt van de behoefte binnen de scholen. Waar wil de school in ontwikkelen op dit gebied en waar ligt de behoefte aan begeleiding? Iedere school heeft een vragenlijst ontvangen; één voor directie en IB en één voor de leerkrachten. Deze survey is de aanleiding geweest voor het startgesprek op school. Naar aanleiding van dit gesprek en de vragenlijsten is er een plan opgesteld met de school voor verdere ontwikkeling op het gebied van onderwijs aan de (hoog)begaafde leerling. Omdat de scholen andere behoeftes hebben en ook op een ander beginpunt staan, ziet dit plan er niet voor iedere school hetzelfde uit.

Schooljaar 2020 -2021 t/m 2022 –2023

In deze periode vindt het uitrollen van het project plaats vanuit het opgestelde plan. Dit bestaat voornamelijk uit scholing van de teams, begeleiding van een werkgroep op dit onderwerp binnen de school, begeleiding op het al dan niet implementeren van een observatiemodel, vormgeven van een geschikt aanbod voor deze leerlingen in de eigen groep (zie zorgniveau 2) tot tevens doorgroeien als school naar zorgniveau 4(+) voorziening.

Het opgestelde plan is in principe een levend document dat gedurende de jaren kan worden aangepast. Het streven is echter wel om binnen de tijdspanne van het project naar het einddoel toe te werken.

Het project heeft als streven een dekkend aanbod creëren voor begaafde leerlingen binnen de scholen van Dordrecht. Dit toekomstbeeld bestaat uit:
– een passend aanbod op de school (zorgniveau 2 t/m 4)
– een wijk gebonden voorziening (niveau 4+)
– Onderwijs- en Zorgvoorziening (niveau 5)