Samenwerkingsverband

Uitleg passend onderwijs voor ouders (video):

De video is hier beschikbaar in Engels, Turks, Arabisch, Perzisch, Pools, Tigrinya.

Het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Dordrecht is een samenwerking tussen bijna alle scholen in Dordrecht. Er zijn in Dordrecht ruim 40 scholen voor basisonderwijs en 15 scholen voor voortgezet onderwijs. De scholen voor speciaal onderwijs zijn meegerekend. Die scholen werken met elkaar samen om ervoor te zorgen dat ieder kind dat in Dordrecht woont, ook in Dordrecht naar school kan gaan.

Dat lukt niet helemaal. Sommige kinderen hebben ondersteuning nodig die heel speciaal is en in onze omgeving maar op enkele plekken gegeven kan worden. Vanuit het Samenwerkingsverband zijn begeleiders passend onderwijs en orthopedagogen betrokken bij de scholen, die kunnen ondersteunen bij aanvragen voor ondersteuning. 

Bijna alle samenwerkingsverbanden in Nederland gaan alleen over de extra ondersteuning in het basisonderwijs of alleen over het voortgezet onderwijs. In Dordrecht hebben we ervoor gekozen in één organisatie samen te werken voor alle basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs. Dat hebben we gedaan, omdat we vinden dat de extra ondersteuning die uw kind in het basisonderwijs kreeg, ook in het voorgezet onderwijs gegeven moet kunnen worden, zonder onderbrekingen.

Samenwerkingsverband Dordrecht maakt elke twee jaar een ondersteuningsplan. In de ondersteuningsplanraad van het samenwerkingsverband zijn ook ouders vertegenwoordigd. De ondersteuningsplanraad heeft instemmingsrecht op het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband.  Op deze manier hebben de ouders invloed op de werkwijze van het samenwerkingsverband.