Passend Onderwijs Dordrecht logo

Schoolprofielen

De Wet Passend Onderwijs verplicht scholen een beschrijving te maken van de ondersteuning die de school zelf of met behulp van anderen biedt: het schoolondersteuningsprofiel. In Dordrecht hebben we ervoor gekozen om de schoolprofielen allemaal op dezelfde manier te maken.  Het samenwerkingsverband heeft daarvoor een format ontwikkeld. Het format voor het PO vind u hier. Het format voor het VO vindt u hier.

In september 2018 is aan alle scholen in Dordrecht gevraagd deze profielen te actualiseren. Het schoolondersteuningsprofiel moet op de website van de school worden geplaatst. Ouders kunnen er dan kennis van nemen en een school kiezen die past bij de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte van hun kind.