Thuiszitters

Thuiszitters in beeld

In Dordrecht wil het samenwerkingsverband, samen met de jeugdteams, leerplicht en de dienst gezondheid & jeugd de thuiszitters in beeld hebben. Samen met de scholen, de sociale wijkteams en de jeugdteams willen we daarna kijken welke begeleiding thuiszitters nodig hebben. 

De belemmeringen liggen niet altijd op onderwijskundig gebied. Er moet dan eerst een behandeling zijn voor belemmeringen op het gebied van de sociale en emotionele ontwikkeling en/of het gedrag. Pas als die behandeling voldoende effect heeft, kan er weer gedacht worden aan het oppakken van onderwijs.

 

Digitaal afstandsonderwijs als een kind tijdelijk niet naar school kan

Onderwijs op school met leeftijdsgenoten en leraren is voor de ontwikkeling van kinderen belangrijk. Maar soms kunnen kinderen tijdelijk niet naar school, door psychische of lichamelijke klachten. Of lukt het maar deels of onregelmatig. Ook dan heeft een kind recht op onderwijs dat zo goed mogelijk bij het kind past, met de extra hulp die daarvoor nodig is. Digitaal afstandsonderwijs kan een waardevol onderdeel zijn van die extra hulp. In onderstaande link staat de brochure van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen met relevante informatie:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/passend-onderwijs/documenten/brochures/2023/12/11/digitaal-afstandsonderwijs-voor-professionals