Thuiszitters

Thuiszitters in beeld

In Dordrecht wil het samenwerkingsverband, samen met de jeugdteams, leerplicht en de dienst gezondheid & jeugd de thuiszitters in beeld hebben. Samen met de scholen, de sociale wijkteams en de jeugdteams willen we daarna kijken welke begeleiding thuiszitters nodig hebben. 

De belemmeringen liggen niet altijd op onderwijskundig gebied. Er moet dan eerst een behandeling zijn voor belemmeringen op het gebied van de sociale en emotionele ontwikkeling en/of het gedrag. Pas als die behandeling voldoende effect heeft, kan er weer gedacht worden aan het oppakken van onderwijs.