Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor een speciale onderwijsplek

In bijgevoegd schema is weergegeven op welke manier een toelaatbaarheidsverklaring voor een (speciale) onderwijsplek tot stand komt in het basisonderwijs.

In bijgevoegd schema is weergegeven op welke manier een toelaatbaarheidsverklaring voor een (speciale) onderwijsplek tot stand komt in het voortgezet onderwijs.