Toelaatbaarheidsverklaringen

Het schooljaar 2023-2024 zijn er 2 uiterste bespreekdata voor een TLV-aanvraag:

Woensdag 6 december 2023 voor aanvraag TLV SBO* voor mogelijke plaatsing na de kerstvakantie (dossier uiterlijk woensdag 22 november 2023 op definitief in OT)

Woensdag 24 april 2024 voor aanvraag TLV VSO**, SO en SBO voor plaatsing in het schooljaar 2024-2025 (dossier uiterlijk woensdag 10 april 2024 op definitief in OT).

* Het SBO kent twee instroommomenten:

SBO De Toekomst: na de zomervakantie en op 1 februari (indien er plek is).

SBO Het Kompas: na de zomervakantie en na de kerstvakantie (indien er plek is).

Instroom in de groep voor Jonge Risico Kinderen (JRK-groep) van SBO Het Kompas is het hele schooljaar mogelijk zolang er plaatsen beschikbaar zijn en uiterlijk tot de meivakantie.

SO Kiem kent twee instroommomenten: na de zomervakantie en na de kerstvakantie.

SO De Atlas: instroom is het hele schooljaar mogelijk zolang er plaatsen beschikbaar zijn en uiterlijk tot de meivakantie.

** Voor het VSO in Dordrecht geldt: instroom is het hele schooljaar mogelijk zolang er plaatsen beschikbaar zijn en uiterlijk tot de meivakantie. 

Scholen in Dordrecht:
Voor de aanvraag van de verlenging TLV VSO, SO en SBO hebben wij dit formulier nodig.

Bij leerlingen van 18 jaar en ouder hoeven ouders niet meer betrokken te worden (in het kader van de AVG) en hebben we dit formulier nodig. 

Scholen buiten Dordrecht:
Voor de aanvraag van de verlenging TLV VSO, SO en SBO  van leerlingen met een Dordtse TLV, die buiten Dordrecht op school zitten, hebben wij dit formulier nodig.

Bij leerlingen van 18 jaar en ouder hoeven ouders niet meer betrokken te worden (in het kader van de AVG) en hebben we dit formulier nodig. 

Deze aanvragen kunnen vanaf de voorjaarsvakantie ingediend worden.

Afgifteduur van de Toelaatbaarheidsverklaringen:

Richtlijnen m.b.t. de afgifteduur* van een TLV:

Primair Onderwijs:
–             Leerlingen jonger dan 7 jaar: de eerste TLV kan voor een kortere periode worden afgegeven.
–             Leerlingen van 7 jaar of ouder: de TLV S(B)O wordt afgegeven voor de gehele schoolloopbaan t/m                   12 jaar.

 Voortgezet Onderwijs:
–             Leerlingen aangemeld voor de onderbouw van een VSO-school: de TLV VSO cluster 4 wordt  in                         principe afgegeven voor maximaal twee jaar.
–             Leerlingen aangemeld voor de onderbouw van een VSO-school: de TLV VSO cluster 3 wordt                             afgegeven tot het schooljaar waarin de leerling achttien jaar wordt.
–             Leerlingen aangemeld voor de bovenbouw van een VSO-school (cluster 3 en 4): de TLV VSO wordt                   afgegeven voor de resterende duur van de schoolloopbaan.
–             Herindicaties: de TLV wordt afgegeven voor de resterende duur van de schoolloopbaan.

*In specifieke gevallen kan door de voorzitter van het Loket beredeneerd afgeweken worden van de afgifteduur.

Een handig stroomschema voor TLV afgifte (bij welk samenwerkingsverband de school de TLV aanvraagt) is hier te vinden.