Toelaatbaarheidsverklaringen

Het schooljaar 2022-2023 zijn er 2 uiterste bespreekdata voor een TLV-aanvraag:

Woensdag 7 december 2022 voor aanvraag TLV SBO* voor mogelijke plaatsing na de kerstvakantie (dossier uiterlijk woensdag 30 november 2022 op definitief in OT)

Woensdag 19 april 2023 voor aanvraag TLV VSO, SO en SBO voor plaatsing in het schooljaar 2022-2023 (dossier uiterlijk 5 april 2023 op definitief in OT).

*Instroom in de JRK-groep is het hele schooljaar mogelijk zolang er plaatsen beschikbaar zijn en uiterlijk tot de meivakantie. Dit geldt ook voor het SO en VSO.

Scholen in Dordrecht:
Voor de aanvraag van de verlenging TLV VSO, SO en SBO hebben wij dit formulier nodig.

Bij leerlingen van 18 jaar en ouder hoeven ouders niet meer betrokken te worden (in het kader van de AVG) en hebben we dit formulier nodig. 

Scholen buiten Dordrecht:
Voor de aanvraag van de verlenging TLV VSO, SO en SBO  van leerlingen met een Dordtse TLV, die buiten de regio op school zitten, hebben wij dit formulier nodig.

Bij leerlingen van 18 jaar en ouder hoeven ouders niet meer betrokken te worden (in het kader van de AVG) en hebben we dit formulier nodig. 

Deze aanvragen kunnen vanaf de voorjaarsvakantie ingediend worden.

Afgifteduur van de Toelaatbaarheidsverklaringen:

PO:
– de leerling zit bij aanvraag in groep 4 of hoger: de TLV S(B)O wordt afgegeven voor de gehele schoolloopbaan t/m 12 jaar.
– de leerling zit bij aanvraag in groep 1 t/m 3: de 1e TLV kan voor een kortere periode worden afgegeven (maatwerk).

VO:
– 1e  TLV VSO cluster 4 wordt in principe afgegeven voor 2 jaar.
– Herindicatie na 2 jaar: TLV wordt afgegeven voor de resterende duur van de schoolloopbaan.
– 1e TLV VSO cluster 3 wordt afgegeven tot schooljaar waarin de leerling 18 jaar wordt.

In specifieke gevallen kan beredeneerd afgeweken worden van de afgifteduur.