Passend Onderwijs Dordrecht logo

Toelaatbaarheidsverklaringen

Dit schooljaar zijn er 2 uiterste bespreekdata voor een TLV-aanvraag:

Woensdag 2 december 2020 voor aanvraag TLV SBO* voor mogelijke plaatsing na de kerstvakantie (dossier uiterlijk 25 november op definitief in OT)

Woensdag 21 april 2021 voor aanvraag TLV VSO, SO en SBO voor plaatsing in het schooljaar 2021-2022 (dossier uiterlijk 14 april op definitief in OT).

*Instroom in de JRK-groep is het hele schooljaar mogelijk zolang er plaatsen beschikbaar zijn en uiterlijk tot de meivakantie. Dit geldt ook voor het SO en VSO.

Scholen buiten de regio: Voor de aanvraag van verlenging TLV (V)SO van leerlingen met de Dordtse TLV, die buiten de regio op school zitten, hebben wij dit formulier nodig. Deze aanvragen kunnen vanaf de voorjaarsvakantie ingediend worden.