Update Protocol diagnostiek

sep 16, 2021 | Nieuws

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Dordrecht in tijden van Corona

Nu de zomervakantie weer voorbij is, starten ook weer de werkzaamheden van het SWV op de scholen. Bij onderzoek door de gedragswetenschapper van het SWV zal vooraf overleg zijn met de school en de ouders/jongere. Het onderzoek kan op de school locatie plaatsvinden als de geldende maatregelen volgens de RIVM-richtlijnen in acht genomen kunnen worden. Uiteraard blijven de basisregels om het coronavirus onder controle te houden van belang tijdens onderzoek: hygiëne, ventileren en bij klachten thuisblijven.
Als een onderzoek vanwege COVID-gerelateerde gezondheidsklachten of vanwege quarantaine niet kan doorgaan, neemt de gedragswetenschapper contact op met de school en de ouders/jongere om een nieuwe datum af te spreken.

 

Nieuws: