Voor alle basisschool leerlingen:

In deze flyer kun je lezen wat passend onderwijs is.

Uitleg passend onderwijs voor leerlingen (video):

Voor leerlingen: