Passend Onderwijs Dordrecht logo

Waar staat het samenwerkingsverband voor?

We vinden ouders belangrijke partners, zeker als het om extra ondersteuning gaat.
Het samenwerkingsverband in Dordrecht gaat ervan uit dat goede samenwerking tussen school, ouders en leerling een voorwaarde is om passende ondersteuning te kunnen bieden voor de leerlingen. Het overleggen met ouders over de schoolloopbaan van hun kind en over de extra ondersteuning die hun kind soms nodig heeft,  is een van de basisafspraken in scholen. Uitgangspunt is dat school en ouders partners zijn die op een respectvolle en gelijkwaardige wijze met elkaar in gesprek gaan over hun kind/de leerling.

Als er extra ondersteuning bij het samenwerkingsverband moet worden aangevraagd, willen we in Dordrecht dat ouders deze aanvraag kunnen bekijken en er hun mening over kunnen geven. Daarom gaan we dit schooljaar werken met een eigen rol voor de ouders in het digitale systeem (Onderwijstransparant) waarmee de extra ondersteuning wordt aangevraagd. Het samenwerkingsverband vindt de mening van ouders heel belangrijk. Als het samenwerkingsverband door de school wordt gevraagd om extra ondersteuning voor een leerling, willen we ook weten wat de ouders daar van vinden.

Het samenwerkingsverband heeft alles wat zij belangrijk vindt, opgeschreven in een ondersteuningsplan. Een samenvatting van dit plan vindt u hier.