Passend Onderwijs Dordrecht logo

Samenwerkingsverband

Op 1 augustus 2014 is de wet passend onderwijs ingegaan. De bedoeling van passend onderwijs is dat er voor elke leerling een passende plek in het onderwijs is, zo dicht mogelijk bij huis. Hier kan de leerling onderwijs volgen op eigen niveau en – als dat nodig is – de juiste ondersteuning krijgen.

Om dit voor elkaar te krijgen zijn 75 regionale netwerken van scholen gestart waarin speciale en reguliere scholen samenwerken, zogenaamde samenwerkingsverbanden passend onderwijs. Samen zorgen zij ervoor dat er voor leerlingen een dekkend aanbod is van onderwijs en ondersteuning.

Het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Dordrecht is een samenwerking tussen alle scholen in Dordrecht. Er zijn in Dordrecht 41 scholen voor basisonderwijs en 14 scholen voor voortgezet onderwijs. De scholen voor speciaal onderwijs zijn meegerekend. Sommige basisscholen hebben meerdere locaties. Als we die aparte locaties zouden meetellen, zijn er in Dordrecht 46 basisscholen. Die scholen werken met elkaar samen om ervoor te zorgen dat ieder kind dat in Dordrecht woont, ook in Dordrecht naar school kan gaan.

Dat lukt niet helemaal. Sommige kinderen hebben een extra ondersteuning nodig die heel speciaal is en in onze omgeving maar op enkele plekken gegeven kan worden. Er wordt dan wel samengewerkt met de speciale school in onze omgeving. 

Bijna alle samenwerkingsverbanden in Nederland gaan alleen over de extra ondersteuning in het basisonderwijs of alleen over het voortgezet onderwijs. In Dordrecht hebben we ervoor gekozen in één organisatie te werken voor alle basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs samen. Dat hebben we gedaan, omdat we vinden dat de extra ondersteuning die uw kind in het basisonderwijs kreeg, ook in het voorgezet onderwijs gegeven moet kunnen worden, zonder onderbrekingen.