Wat mag u van de school verwachten?

Iedere school heeft een “schoolondersteuningsprofiel”. Daarin staat welke extra ondersteuning de school kan bieden. U kunt de school vragen naar dit schoolondersteuningsprofiel. Het staat ook op de website van de school.

Voor de leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, maakt de school een Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP). In dat plan staat welke extra ondersteuning er nodig is, hoe en wanneer dat gegeven wordt,  enzovoort. Dat deel van het OPP heet: “handelingsdeel”. Ouders zetten hun handtekening eronder als zij het er mee eens zijn. Zonder die handtekening van ouders mag het handelingsdeel van het OPP niet uitgevoerd worden.