Passend Onderwijs Dordrecht logo

Workshops en trainingen 2021

Workshops rekenen en lezen PO

Voor wie:            leerkrachten, intern begeleiders, reken- en leescoördinatoren
Door wie:           Mariëlle Geurts, SBO expertise samenwerkingsverband Dordrecht

Opgeven kan per mail o.v.v de naam en keuze datum van de workshop, vermeld hierbij ook je eigen naam, de school waar je werkt en je functie: info@swvdordrecht.nl.

 1. Zwakke rekenaars in groep 3 (herhaling van vorig schooljaar)
Wanneer: woensdag 20 januari 2021, 14.30 tot 16.00 uur: Via Teams
Groepsgrootte: maximaal 8 personen
Cruciale leermomenten in groep 3, signaleren van rekenproblemen en praktische handvaten hoe je hiermee om kan gaan.

2. Goed materiaalgebruik in de rekenles (groep 3 t/m 8)
Wanneer: woensdag 3 maart 2021 of woensdag 10 maart 2021, 14.30 tot 16.00 uur
Groepsgrootte: maximaal 15 personen
Zinvol materiaalgebruik in combinatie met passende rekenstrategieën

3. Zwakke technisch lezers in groep 3 en 4
Wanneer: woensdag 21 april 2021 of woensdag19 mei 2021, 14.30 tot 16.00 uur
Groepsgrootte: maximaal 15 personen
Signaleren van zwakke lezers en praktische handvaten om aan de slag te gaan

Om alle scholen gelegenheid te geven van dit aanbod gebruik te maken, kunnen zich maximaal twee mensen per school zich opgeven. Mochten er meer mensen willen komen, kunnen deze op een reservelijst geplaatst worden. Uiterlijk een week voor aanvang worden eventueel vrije plaatsen toegewezen aan mensen op de reservelijst. Ook wordt er dan gekeken naar de geldende coronamaatregelen. Locatie en groepsgrootte kunnen hierdoor wijzigen.

Online Training Taalontwikkeling & TOS  voor leerkrachten door Logomedia

Het samenwerkingsverband Passend Onderwijs Dordrecht biedt aan één leerkracht per school de online training Taalontwikkeling & TOS voor leerkrachten gratis aan! De training wordt verzorgd door de logopedisten van Logomedia in Dordrecht. Meer informatie over deze training vind je hier.

In de maand januari 2021 kan iedere school uit Dordrecht één leerkracht aanmelden bij het samenwerkingsverband voor de online training Taalontwikkeling & TOS voor leerkrachten. Hier kun je je aanmelden voor deze online training onder vermelding van je naam, je emailadres, de naam van de school waar je werkt en de groep waar je voor staat.

Van februari 2021 tot en met april 2021 heb je de tijd om de training Taalontwikkeling & TOS leerkrachten online te volgen. De training bestaat uit drie lessen van ongeveer één uur.

Heeft jouw school al 1 leerkracht opgegeven, maar willen meerdere leerkrachten de training volgen? Dat kan! Stuur een mail naar chantal@groeischool.nl om te informeren naar het speciale tarief voor de scholen uit Dordrecht.

Themabijeenkomsten

10-12-2020         VO: Themabijeenkomst Crisisinterventie in de school (voor zorgcoördinatoren) Verzorgd door: Odeth Bloemberg

Odeth is onder andere werkzaam voor het Crisis Interventie Netwerk Schoolpsychologen (NIP-CINS). Wanneer scholen beleid willen ontwikkelen gericht op het voorbereid zijn op of omgaan met schokkende gebeurtenissen, kan ook een beroep worden gedaan op leden van het NIP-CINS.

16-2-2021           PO en VO: Themabijeenkomst Ouderbetrokkenheid
Ochtend: IB & OK-coaches (PO)
Middag: Zoco & OK-coaches (VO)
Verzorgd door: Peter de Vries

Peter is zelfstandig expert ouderbetrokkenheid en doet promotieonderzoek over ditzelfde thema. Waarom investeren ouderbetrokkenheid? Omdat kinderen en jongeren zich dan beter ontwikkelen, maar ook omdat het je als professional energie, plezier en meestal ook tijd oplevert!

Studiedagen Project Begaafd Dordt

Zoals als nieuwsbericht gecommuniceerd is op 20 januari 2021, worden de studiedagen van het Project Begaafd Dordt ook Online aangeboden. Voor meer informatie hierover kun je contact opnemen met Annelies Zarate Diaz of met Angelique van der Hoogt.