Passend Onderwijs
voor iedere leerling

Passend onderwijs is niets anders dan goed onderwijs. Ook als een kind (om welke reden dan ook) extra ondersteuning nodig heeft. In Dordrecht zorgen wij ervoor dat ieder kind het beste onderwijs krijgt dat het verdient.

Schoolbesturen hebben samen afspraken gemaakt over de organisatie van passend (primair en voortgezet) onderwijs.

Zo wordt onderwijsondersteuning geregeld voor alle leerlingen in ons samenwerkingsverband.

De omschrijving van Passend Onderwijs in het primair onderwijs vindt u hier.

De omschrijving van Passend Onderwijs in het voortgezet onderwijs vindt u hier.

Uitleg passend onderwijs voor leerlingen (video):