Doorstroomtoets

Vanaf schooljaar 2023/2024 verandert de naam van ‘eindtoets’ in ‘doorstroomtoets’. Met de nieuwe naam wordt duidelijk dat de leerling zich ook na het afnemen van de toets in groep 8 blijft ontwikkelen. Ook in het vervolgonderwijs kan een leerling nog wisselen van onderwijstype en zo de best passende plek vinden.

Het tijdpad bij de schooladvisering en de doorstroomtoets verandert om leerlingen meer gelijke kansen te bieden. Tot en met schooljaar 2022/2023 hebben leerlingen met een bijgesteld advies een kleinere kans om naar de voortgezet onderwijs school te gaan die zij willen, omdat zijn zich later aanmelden dan andere leerlingen.

Doordat alle leerlingen zich straks tegelijk aanmelden bij de voortgezet onderwijs school, hebben zij dezelfde kans op een plek op de school die zij willen. Daarnaast wordt in het nieuwe tijdpad de periode tussen de afgifte van het voorlopig schooladvies en de afname van de doorstroomtoets korter. Dat zorgt ervoor dat de meting van de cognitieve taal- en rekenvaardigheden van de leerlingen niet nog veel kan veranderen, bijvoorbeeld door toets training. Dat levert ook een bijdrage aan gelijke kansen voor elke leerling.

In deze poster is extra informatie en een duidelijk tijdpad beschreven.

Voor meer info en antwoorden op veel gestelde vragen:
Veelgestelde vragen over de doorstroomtoets en de overgang van het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs | Schooladvies en eindtoets basisschool | Rijksoverheid.nl

Ook zijn er 2 webinars terug te kijken:
–             Eindtoets wordt doorstroomtoets in 2023-2024
–             Nieuwe regels rond bijstelling schooladvies in 2023-2024