De handreiking ‘Helderheid rond Passend Onderwijs’

De handreiking ‘Helderheid rond passend onderwijs’ geeft een overzicht van de belangrijke informatie over passend onderwijs en de ondersteuning aan leerlingen. Deze handreiking kan helpen om in het team het goede gesprek te voeren over passend onderwijs en...

Week van de hoogbegaafdheid

In de week van 5 tot en met 13 maart staat er weer veel te gebeuren in het teken van hoogbegaafdheid. In deze week wordt er in heel het land van alles georganiseerd om bijvoorbeeld eigen kennis te vergroten op dit thema, in gesprek te gaan met ervaringsdeskundigen,...

Corona maatregelen SWV

Voor werkzaamheden van onze medewerkers op de scholen ( oa. overleg, testen, observeren) is het van belang om de volgende zaken in acht te nemen. Indien mogelijk: digitaal overleggen en bespreken Alleen wanneer het niet anders kan fysiek afspreken maar met voldoende...

Aanmelden Landelijke IB Conferentie

Op dinsdag 14 juni 2022 vindt de Landelijke IB Conferentie plaats. Voor informatie over deze bijeenkomst verwijzen we naar de website: https://www.ibdag.nl/ Aanmelden via SWV Dordrecht: Het Samenwerkingsverband wil je in staat stellen deel te nemen aan deze...