Jaaragenda 2022-2023

De jaaragenda met vergaderdata voor het schooljaar 2022-2023 is bekend. U kunt de agenda hier raadplegen.

De handreiking ‘Helderheid rond Passend Onderwijs’

De handreiking ‘Helderheid rond passend onderwijs’ geeft een overzicht van de belangrijke informatie over passend onderwijs en de ondersteuning aan leerlingen. Deze handreiking kan helpen om in het team het goede gesprek te voeren over passend onderwijs en...