De basisondersteuning

In het handboek staat de basisondersteuning van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Dordrecht beschreven. Deze ondersteuning moet op iedere school binnen het samenwerkingsverband geboden worden. De schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor de uitvoering, de kwaliteit en de organisatie van de basisondersteuning op de eigen scholen. In de handreiking vooraf worden een aantal belangrijke zaken rondom de basisondersteuning benoemd. Deze zaken worden in het handboek uitgewerkt.

De handreiking basisondersteuning
Het handboek basisondersteuning