Ouder- en Jeugdsteunpunt

Waarom?

Ouders en jeugdigen willen gehoord, gezien en geholpen worden. Als samenwerkingsverband richten wij onze informatie naast scholen nu ook op ouders en jeugdigen en wij betrekken ouders en jeugdigen bij de manier waarop we het steunpunt vormgeven. Dit is één van de onderdelen van de verbeteraanpak passend onderwijs.

Het ouder- en jeugdsteunpunt (hierna: steunpunt) in de Gemeente Dordrecht voorziet in de beantwoording van een aantal geconstateerde problemen:

  • Ouders en jeugdigen geven aan vaak hun weg niet goed te vinden in de zoektocht naar en binnen passend onderwijs in hun omgeving.
  • Scholen hebben wel informatie over wat zij zelf aanbieden,  maar niet over het aanbod in de regio.
  • Ouders en jeugdigen weten niet altijd goed wat de rechten en plichten van scholen zijn, waardoor zij geen gelijkwaardige gesprek over passend onderwijs aan kunnen gaan met school.
  • Ouders en jeugdigen willen graag informatie die toegankelijk en voor hen begrijpelijk is, en waar nodig op hun situatie is toegespitst.
  • Ouders en jeugdigen willen ondersteuning bij hun zoektocht naar en binnen passend onderwijs.

Hoe?

Het steunpunt is bereikbaar per e-mail of per telefoon voor uw vragen:

E steunpunt@swvdordrecht.nl

T 078 890 5017

Wat?

Het steunpunt bestaat uit drie pijlers opdat ouders en jeugdigen gehoord, gezien en geholpen worden. Informeren, Steunen en Signaleren. Wanneer er contact met ons wordt gezocht streven wij er ernaar dat u deze pijlers herkent en wij u van dienst kunnen zijn.

Daarnaast werken wij samen met de omliggende samenwerkingsverbanden als regionaal netwerk, en met de ouderplatformen (waar u natuurlijk ook terecht kan):

Ouders & Onderwijs https://oudersenonderwijs.nl/

Ouder Platform Zuid Holland Zuid https://ouderszhz.nl/