Team

Directeur bestuurder + Beleidsmedewerker:

Allet Mudde

Directeur-bestuurder

Meer info

 E-mail:
amudde@swvdordrecht.nl

Tel:
078 8905023

06 8689 4318

Allet werkt als directeur-bestuurder voor zowel het Primair als Voortgezet Onderwijs.
Allet werkt van maandag tot en met vrijdag.

Secretariaat:

Nicole
de Bruijn

Management assistent

Meer info

E-mail:
ndebruijn@swvdordrecht.nl

Tel:
078-8905017
Nicole werkt als management assistent voor het Samenwerkingsverband. Zij werkt op woensdag en donderdag tot 14 uur

Diane Kooij

Beleidsmedewerker

Meer info

E-mail:
dkooij@swvdordrecht.nl

Tel:
078-8905019

06-52468277

Diane werkt als beleidsmedewerker voor zowel het Primair als Voortgezet Onderwijs. Zij werkt op maandag, dinsdag,  donderdag en vrijdag.

Laura
Pisano

Management assistent

Meer info

E-mail:
lpisano@swvdordrecht.nl

Tel:
078-8905017

Laura werkt als management assistent voor het Samenwerkingsverband. Zij werkt op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.

Gedragswetenschappers:

Orthopedagoog

Meer info

E-mail:

Tel:
078-8905018

 

Suzan
Kraaijeveld

Orthopedagoog

Meer info

 E-mail:
skraaijeveld@swvdordrecht.nl

Tel:
078 8905028
06 4861 1247

Suzan werkt als gedragswetenschapper voor het Samenwerkingsverband PO en VO. Zij werkt op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag.

Rianne
Kleijn

Orthopedagoog

Meer info

E-mail:
rkleijn@swvdordrecht.nl

Tel:
078 8905019
06 – 28787557
Rianne werkt als gedragswetenschapper voor het Samenwerkingsverband PO en VO. Zij werkt op maandag, dinsdag en vrijdag.

Daniella
Verboom

Orthopedagoog

Meer info

E-mail:
dverboom@swvdordrecht.nl

Tel:
078 8905028

06 4898 8464

Daniella werkt als gedragswetenschapper voor het Samenwerkingsverband PO en VO. Zij werkt op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdagochtend.

Mick
Wildschut

Orthopedagoog

Meer info

 E-mail:
mwildschut@swvdordrecht.nl

Tel:
078-8905026

06-34380422

Mick werkt als gedragswetenschapper voor het Samenwerkingsverband PO. Hij werkt van maandag tot en met donderdag.

Paula
van Wijck
-Will

Orthopedagoog

Meer info

E-mail:
pwill@swvdordrecht.nl

Tel:
078-8905026

06-28975494

Paula werkt als gedragswetenschapper voor het Samenwerkingsverband PO. Zij werkt op maandag, woensdag en donderdag.

Joline
van Zoggel

Orthopedagoog

Meer info

E-mail:
jvanzoggel@swvdordrecht.nl

Tel:
078 8905026

06-38 22 81 07

Joline werkt als gedragswetenschapper voor het Samenwerkingsverband PO en VO. Zij werkt van maandag t/m donderdag.

Rachma Ahmed

Orthopedagoog
Poortwachter ED

Meer info

E-mail:
rahmed@swvdordrecht.nl
06 5986 4330

Rachma werkt als loketmedeweker in het PO en als poortwachter ED  voor het Samenwerkingsverband. Zij werkt op maandag, woensdag en donderdag. 

Begeleiders Passend Onderwijs:

Sylvia Brouwer
von Gonzenbach

BPO-er

Meer info

E-mail:
sbrouwervongonzenbach@swvdordrecht.nl

Mob:
06-28558258

Sylvia werkt als BPO-er voor de PO-scholen. Zij werkt van maandag tot en met donderdag.

Karien
van den Houten

BPO-er

Meer info

E-mail:
kvandenhouten@swvdordrecht.nl

Mob:
06-28661866

Karien werkt als BPO-er voor de PO-scholen. Zij werkt op dinsdag en donderdag.

Corine
Valk

BPO-er

Meer info

E-mail:
cvalk@swvdordrecht.nl

Mob:
06-28558257

Corine is onderwijswetenschapper. Zij werkt als BPO-er voor de PO- scholen. Zij werkt op maandag, dinsdag en donderdag.

Saskia
Zippro

BPO-er

Meer info

E-mail:
szippro@swvdordrecht.nl

Mob:
06-86891478

Saskia werkt als BPO-er voor de PO-scholen. Zij werkt op maandag, donderdag en vrijdag.

Specialisten:

Mirjam
Vermeul

Psychologisch Medewerker

Meer info

Annelies
de Bruin

HB-specialist

Meer info

E-mail:
adebruin@swvdordrecht.nl

Tel: 06 59841672

Annelies werkt als Hoogbegaafdheidsspecialist voor het Samenwerkingsverband. Zij werkt op maandag, dinsdag, woensdag en donderdagochtend.

Mariëlle
Geurts

SBO-specialist

Meer info

E-mail:
mgeurts@swvdordrecht.nl

Tel:
078 8905027
06 8689 2680

Mariëlle werkt als specialist voor het Samenwerkingsverband. Zij werkt op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag.