Passend Onderwijs Dordrecht logo

Het ondersteuningsplan

Samenwerkingsverbanden moeten eens per vier jaar een beleidsplan maken: het ondersteuningsplan.

Het ondersteuningsplan van het Samenwerkingsverband Dordrecht voor PO en voor VO vindt u hier.